سوره احزاب آیه ۶۲ (آیه)

سوره احزاب آیه ۶۲
عنوان : سوره احزاب آیه ۶۲
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/10
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
  • سوره احزاب آیه
  • سنة اللـه فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللـه تبدیلا