سوره صافات آیه ۱۰۱ (آیه)

سوره صافات آیه ۱۰۱
عنوان : سوره صافات آیه ۱۰۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/09/29
کلیدواژه‌ها : سوره صافات آیه | فبشرناه بغلام حلیم