سوره صافات آیه ۱۰۱ (آیه)

سوره صافات آیه ۱۰۱
عنوان : سوره صافات آیه ۱۰۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/09/29
کلیدواژه‌ها :
  • سوره صافات آیه
  • فبشرناه بغلام حلیم