سوره شعراء آیه ۲۲۵ (آیه)

سوره شعراء آیه ۲۲۵
عنوان : سوره شعراء آیه ۲۲۵
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/09/29
کلیدواژه‌ها :
  • سوره شعراء آیه
  • ألم تر أنهم فی کل واد یهیمون