چارچوب مفهومی خلق و جعل (پلت)

چارچوب مفهومی خلق و جعل
عنوان : چارچوب مفهومی خلق و جعل
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/25
کلیدواژه‌ها :
  • خلق
  • جعل
  • فطرت
  • آیت
  • چارچوب مفهومی خلق و جعل
  • فطر
  • بدعت
  • بدع
  • سوی
  • صیر