هجرت و حرکت (پلت)

هجرت و حرکت
عنوان : هجرت و حرکت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/10/27
کلیدواژه‌ها :
 • حال
 • نور
 • جعل
 • فیزیک
 • ظلمت
 • خروج
 • هجرت و حرکت
 • موقعیت تهران
 • نیویورک
 • تغییر آفاقی
 • تغیر انفسی
 • واحد سنجش