نظام زکات (پلت)

نظام زکات
عنوان : نظام زکات
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/09
کلیدواژه‌ها :
  • اموال
  • تعلق
  • مصداق
  • نظام زکات