قلب جدید زمین New Heartland-جهان ژئو اکونومیک ۲۰۰۲ (پلت)

قلب جدید زمین New Heartland-جهان ژئو اکونومیک ۲۰۰۲
عنوان : قلب جدید زمین New Heartland-جهان ژئو اکونومیک ۲۰۰۲
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/09
کلیدواژه‌ها :
  • قلب جدید زمین New Heartland
  • جهان ژئو اکونومیک