شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر دکترین (پلت)

شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر دکترین
عنوان : شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر دکترین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/29
کلیدواژه‌ها :
 • دکترینولوژی
 • استراتژی
 • تاکتیک
 • تکنیک
 • نانو تکنولوژی
 • نانو تاکتولوژی
 • نانو استراتژیولوژی
 • میکرواستراتژیولوژی
 • ماکروتاکتولوژی
 • ماکرواستراتژیولوژی
 • سوپرتکنولوژی
 • سوپرتاکتولوژی
 • سوپراستراتژیولوژی
 • میکروتاکتولوژی
 • میکروتکنولوژی
 • شبکه خرد و اندیشه کاربردی مبتنی بر دکترین
 • ماکرو تکنولوژی