نقش دولت در بازار مدرن (پلت)

نقش دولت در بازار مدرن
عنوان : نقش دولت در بازار مدرن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها :
  • بانک
  • بورس
  • تبلیغات
  • تقاضا
  • پول
  • عرضه
  • نقش دولت در بازار مدرن
  • دست نامرئی بازار