نظام بازار مدرن (پلت)

نظام  بازار مدرن
عنوان : نظام بازار مدرن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها :
  • بانک
  • بورس
  • تبلیغات
  • تقاضا
  • پول
  • عرضه
  • دست نامرئی بازار
  • نظام بازار مدرن