نظام بازار مدرن (پلت)

نظام  بازار مدرن
عنوان : نظام بازار مدرن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها : بانک | بورس | تبلیغات | تقاضا | پول | عرضه | دست نامرئی بازار | نظام بازار مدرن