نقش خدا در بازار اسلامی (پلت)

نقش خدا در بازار اسلامی
عنوان : نقش خدا در بازار اسلامی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها :
  • رزق
  • بیع
  • انفاق
  • برکت
  • مردم
  • دولت
  • یدالله دست خدا
  • نقش خدا در بازار اسلامی