عرضه و تقاضا در چرخه بازار اسلامی (پلت)

عرضه و تقاضا در چرخه بازار اسلامی
عنوان : عرضه و تقاضا در چرخه بازار اسلامی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها : رزق | بیع | انفاق | برکت | انسان | خدا | ثانویه | عرضه و تقاضا در چرخه بازار اسلامی | بازار غیبی | ولیه | بازار عینی