بازار اولیه و ثانویه در چرخه بازار اسلامی (پلت)

بازار اولیه و ثانویه در چرخه بازار اسلامی
عنوان : بازار اولیه و ثانویه در چرخه بازار اسلامی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها : رزق | بیع | انفاق | برکت | تقاضا | عرضه | انسان | خدا | ثانویه | بازار غیبی | ولیه | بازار عینی | بازار اولیه و ثانویه در چرخه بازار اسلامی