گپ فزاینده‌ی تقاضا و حرص (پلت)

گپ فزاینده‌ی تقاضا و حرص
عنوان : گپ فزاینده‌ی تقاضا و حرص
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/14
کلیدواژه‌ها :
  • خرید
  • گپ فزاینده‌ی تقاضا و حرص
  • عادت