چرخه‌ی مطلوب و چرخه‌ی معیوب بازار (پلت)

چرخه‌ی مطلوب و چرخه‌ی معیوب بازار
عنوان : چرخه‌ی مطلوب و چرخه‌ی معیوب بازار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/15
کلیدواژه‌ها :
  • تبلیغات
  • تقاضا
  • پول
  • عرضه
  • لسه‌فر
  • حرص و ولع
  • چرخه‌ی مطلوب و چرخه‌ی معیوب بازار
  • پروپاگاندا
  • ارضاء