دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی (پلت)

دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی
عنوان : دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/17
کلیدواژه‌ها : فلاح | انرژی | امنیت | دکترین کبیر | ابر دکترین | اطلاعات | تعالی امت | توسعه ملی | سعادت | بزرگ | منافع | دکترین ملی جمهوری اسلامی مبتنی بر منابع دوگانه قدرت سایبرنتیکی