دکترین امنیت ملی، منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی (پلت)

دکترین امنیت ملی، منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی
عنوان : دکترین امنیت ملی، منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/17
کلیدواژه‌ها : فلاح | انرژی | امنیت | دکترین کبیر | ابر دکترین | دکترین امنیت ملی | اطلاعات | تعالی امت | توسعه ملی | پیش‌رفت | سعادت | بزرگ | منافع | منافع ملی و دکترین توسعه‌ی ملی مبتنی بر منابع دوگانه‌ی قدرت سایبرنتیکی