عزت، فوز و رشد در دامنه‌ی دکترینولوژی (پلت)

عزت، فوز و رشد در دامنه‌ی دکترینولوژی
عنوان : عزت، فوز و رشد در دامنه‌ی دکترینولوژی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/18
کلیدواژه‌ها : فلاح | منفعت | باور | معنا | امنیت | رشد | اجتماع | ابر دکترین | ریاست جمهوری | عزت | تعالی امت | فوز | جغرافیا | سعادت | پیش‌رفت ملی | ظرف | سطح نهاد رهبری | کبیر | مظروف | فوز و رشد در دامنه‌ی دکترینولوژی