سوره الذاریات آیات ۲۰ و ۲۱ (آیه)

سوره الذاریات آیات ۲۰ و ۲۱
عنوان : سوره الذاریات آیات ۲۰ و ۲۱
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/25
کلیدواژه‌ها :
  • سوره الذاریات آیات و
  • وفی الأرض آیات للموقنین20 وفی أنفسکم أفلا تبصرون21