مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در صدر (پلت)

مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در صدر
عنوان : مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در صدر
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/24
کلیدواژه‌ها : ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | مبادله‌ی فرصت و سبب(اصالت تبدیل) در صدر | خشیت