حالت (پلت)

حالت
عنوان : حالت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/25
کلیدواژه‌ها : ایمان | حالت | صدر | فرح | حزن | شرح | شغاف | حب | بغض | یقین | کفر | شک | ربط | رعب | فؤاد | حق | باطل | هواء | رؤیت | قلب | ضیق | سکینت | خوف | شفاء | حرج | وسوسه | امن | رهب | حمیت | اعی | وجل