موازنه‌ی خشیت و رجاء(اصالت توازن) (پلت)

موازنه‌ی خشیت و رجاء(اصالت توازن)
عنوان : موازنه‌ی خشیت و رجاء(اصالت توازن)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/11/25
کلیدواژه‌ها : ضعف | آسیب | تهدید | فرصت | سبب | موازنه‌ی خشیت و رجاء(اصالت توازن)