حوزه‌ی فعل مرزوقیت در جسم و روح (پلت)

حوزه‌ی فعل مرزوقیت در جسم و روح
عنوان : حوزه‌ی فعل مرزوقیت در جسم و روح
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/01
کلیدواژه‌ها :
 • صدر
 • شغاف
 • فؤاد
 • قلب
 • تعقل
 • تذکر
 • رجاء
 • بدن
 • شهوت
 • غضب
 • خشیت
 • حوزه‌ی فعل مرزوقیت در جسم و روح
 • جهاز تنفس
 • گوارش