قاسطین و آرایش صفین (پلت)

قاسطین و آرایش صفین
عنوان : قاسطین و آرایش صفین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/11
کلیدواژه‌ها :
  • علی ع
  • معاویه
  • قاسطین و آرایش صفین
  • مالک اشتر
  • عبدالله بن عباس
  • عمار یاسر
  • اشعث بن قیس
  • ابوموسی اشعری
  • عمروعاص