قاسطین و آرایش صفین (پلت)

قاسطین و آرایش صفین
عنوان : قاسطین و آرایش صفین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/11
کلیدواژه‌ها : علی ع | معاویه | قاسطین و آرایش صفین | مالک اشتر | عبدالله بن عباس | عمار یاسر | اشعث بن قیس | ابوموسی اشعری | عمروعاص