سوره شوری آیه ۲۷ (آیه)

سوره شوری آیه ۲۷
عنوان : سوره شوری آیه ۲۷
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/22
کلیدواژه‌ها : سوره شوری آیه | ولو بسط اللـه الرزق لعباده لبغوا فی الأرض ولکن ینزل بقدر ما یشاء إنه بعباده خبیر بصیر