انقلاب‌های اکونومی در حوزه مالی (پلت)

انقلاب‌های اکونومی در حوزه مالی
عنوان : انقلاب‌های اکونومی در حوزه مالی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1395/12/22
کلیدواژه‌ها :
 • بانک
 • بورس
 • خوفیه
 • دموکراسی
 • دولت رفاه
 • تأمین اجتماعی
 • بیمه
 • سرمایه‌گذاری
 • اوراق قرضه
 • انقلاب‌های اکونومی در حوزه مالی
 • سپردن دارایی
 • دریافت اعتبار
 • قرض مردم به دولت
 • خرید سهام کمپانی
 • مدیریت مخاطرات آینده
 • بازار مشتقه
 • مشارکتی
 • تملک املاک
 • اقدام همزمان
 • هچ فاند
 • انعطاف‌پذیر
 • قرارداد گزینشی
 • انقلاب مالی جهانی
 • قیمت‌گذاری