سیر فلسفه XV سیطره تخنه (پلت)

سیر فلسفه XV سیطره تخنه
عنوان : سیر فلسفه XV سیطره تخنه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/03/02
کلیدواژه‌ها :
  • وجود
  • تکنیک
  • تخنه
  • هستی
  • سیطره
  • سیر فلسفه
  • ریچارد رورتی