هرم جامع ملک مهدی (پلت)

هرم جامع ملک مهدی
عنوان : هرم جامع ملک مهدی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/18
کلیدواژه‌ها : ایمان | مادی | هجری | اجتماعی | سیاسی | زمین | سرمایه‌ی انسانی | سرمایه‌ی اجتماعی | سرمایه‌ی علمی | سرمایه‌ی مادی | انسانی | مردم‌سالاری دینی | جامعه‌ی هجری | سرمایه‌ی ایمان | نظام‌ها | ملک | تئو - دموکراسی | هرم جامع ملک مهدی | سرمایه‌ی سیاسی | مهدوی | سرمایه‌ی سیستمی | مردم - امت | سرمایه‌ی ملکی | جامع | سرمایه‌ | هرم