هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی (پلت)

هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی
عنوان : هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/24
کلیدواژه‌ها :
  • سرمایه‌ی انسانی
  • زمین
  • سیستم‌ها
  • سرمایه‌ی سیستمی
  • هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی
  • حاکمان ظالم و غیر متمدن
  • سرمایه سیاسی
  • مردم غیر متدین
  • سرمایه‌ی زمینی