هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی (پلت)

هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی
عنوان : هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/24
کلیدواژه‌ها : سرمایه‌ی انسانی | زمین | سیستم‌ها | سرمایه‌ی سیستمی | هرم جامعه‌ی بورژوایی دیجیتالی | حاکمان ظالم و غیر متمدن | سرمایه سیاسی | مردم غیر متدین | سرمایه‌ی زمینی