سوره بقره ۲۲۳ (آیه)

سوره بقره ۲۲۳
عنوان : سوره بقره ۲۲۳
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/31
کلیدواژه‌ها :
  • سوره بقره ۲۲۳
  • نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ۖ وقدموا لأنفسكم ۚ واتقوا اللـه واعلموا أنكم ملاقوه ۗ وبشر المؤمنين