سوره واقعه آیه ۹۵ (آیه)

سوره واقعه آیه ۹۵
عنوان : سوره واقعه آیه ۹۵
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/01
کلیدواژه‌ها : سوره واقعه آیه ۹۵ | إن هذا لهو حق اليقين