اطلس فرهنگ 1404 _ 1394 (الگوی روندگرا) (پلت)

اطلس فرهنگ  1404 _ 1394 (الگوی روندگرا)
عنوان : اطلس فرهنگ 1404 _ 1394 (الگوی روندگرا)
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها : سبک زندگی | وزارت آموزش و پرورش | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سایبر | اطلس فرهنگ 1404 _ 1394 (الگوی روندگرا) | معرفت ثنویتی ـ تثلیثی | معرفت توحیدی/وحیانی | حوزه علمیه | وزارت علوم تحقیقات و فن آوری | علم آمپریستی ـ پوزیتیوستی | تعقل منتج به تفکر | علم توحیدی | هنر ابزورد | تخیل توأم با توهم | تعقل منتج به تخیل | هنر توحیدی | رسانه ملی | وزارت ارتباطات | رسانه خاص | رسانه عام | سوادهای عمومی و رسمی | تربیت عمومی و رسمی | رؤیای ایرانی ـ اسلامی