چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک (پلت)

چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک
عنوان : چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/24
کلیدواژه‌ها : منفعت | صدر | حزن | تسلیم | شغاف | رعب | قلب | نفرت | اعتماد | ملامت | عشق | تحسین | سکینت | خوف | لذت | تجاوز | تعجب | وحشت | غم | خوش‌بینی | انکار | چرخه احساسات در نقشه‌ی پلاتچیک | حظ | مراقبت | غیظ | پیش‌دستی | عصبانیت | تحیر | انزجار | غصه | اقبال | اذیت | گیجی | بهت | تحقیر | حسرت