انطباق تثلیث‌های مصری، هلنی، مسیحی و اوریگنسی (پلت)

انطباق تثلیث‌های مصری، هلنی، مسیحی و اوریگنسی
عنوان : انطباق تثلیث‌های مصری، هلنی، مسیحی و اوریگنسی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/30
کلیدواژه‌ها : معنوی | پدر | پسر | روح القدس | روانی | ایزیس | هوروس | ازیریس | سراپیس | هم‌طراز دیونیزوس | هرمانوبیس | هم‌طراز آفرویدت/دمتر | جسمانی | انطباق تثلیث‌های مصری، هلنی، مسیحی و اوریگنسی | هرمس آنوبیس | اقنوم سه‌گانه