بیعت و اجرت (پلت)

بیعت و اجرت
عنوان : بیعت و اجرت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/31
کلیدواژه‌ها :
 • برکت
 • بیعت
 • مفازت
 • بشارت
 • پول
 • فلاح
 • ضرر
 • خسارت
 • منفعت
 • کالا
 • قیمت
 • اعتبار
 • عزت
 • ربا
 • جنت
 • خدمات
 • شرافت
 • زیاد
 • بهاء
 • بیعت و اجرت
 • دنیوی و اخروی
 • اضافه
 • طلا/نقره
 • کارنسی