بیعت و اجرت (پلت)

بیعت و اجرت
عنوان : بیعت و اجرت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/31
کلیدواژه‌ها : برکت | بیعت | مفازت | بشارت | پول | فلاح | ضرر | خسارت | منفعت | کالا | قیمت | اعتبار | عزت | ربا | جنت | خدمات | شرافت | زیاد | بهاء | بیعت و اجرت | دنیوی و اخروی | اضافه | طلا/نقره | کارنسی