عهد و بیعت (پلت)

عهد و بیعت
عنوان : عهد و بیعت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/06/02
کلیدواژه‌ها :
 • بیع
 • بایع
 • بشارت
 • توبه
 • جنت
 • اجر عظیم
 • شراء
 • عهد و بیعت
 • وعده حق
 • عهد الهی
 • اوفی
 • فوز عظیم
 • عهد بشری
 • نکث
 • مبیع