عهد و بیعت (پلت)

عهد و بیعت
عنوان : عهد و بیعت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/06/02
کلیدواژه‌ها : بیع | بایع | بشارت | توبه | جنت | اجر عظیم | شراء | عهد و بیعت | وعده حق | عهد الهی | اوفی | فوز عظیم | عهد بشری | نکث | مبیع