منطق رویکرد سیستمی در طرح ریزی استراتژیک (پلت)

منطق رویکرد سیستمی در طرح ریزی استراتژیک
عنوان : منطق رویکرد سیستمی در طرح ریزی استراتژیک
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/02/16
جلساتی که این سند در آن استفاده شده است:
کلیدواژه‌ها :
 • استراتژیک
 • منطق رویکرد سیستمی در طرح ریزی استراتژیک
 • کلان نگری
 • اندیشمندان
 • نگرش سیستمی
 • معماران سیستم
 • مجریان
 • کلان‌نگری
 • رویکرد
 • منطق
 • سیستمی
 • آینده‌نگری