حدود در سیاست (پلت)

حدود در سیاست
عنوان : حدود در سیاست
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/25
کلیدواژه‌ها : حسن | ذهنی | تصمیم | تبیین | تشخیص | تدبیر | مصمم | تنظیم | تعلیم | تکریم | احسن | حسن تبیین | حسن تفهیم | حسن تنظیم | حسن تعلیم | حسن تکریم | اجرای احسن | حد تصمیم | مشیت | حد تدبیر | توکل | حد اجرا | تقدیر | حدود ایجابی | حدود در سیاست | انشاالله | حدود سلبی | سلبی