دکترین سیاست‌گذاری و چاره‌اندیشی (پلت)

دکترین سیاست‌گذاری و چاره‌اندیشی
عنوان : دکترین سیاست‌گذاری و چاره‌اندیشی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/09/28
کلیدواژه‌ها : ایمان | عمل صالح | سیاست | چاره | چرا | چگونه | چکس | چگاه | چجا | یقین | ذهنی | تصمیم | تبیین | تشخیص | تفهیم | تدبیر | مصمم | تنظیم | عینی | چه | استراتژی | تاکتیک | تکنیک | احسن | حوزه تصمیم | حسن تبیین | حسن تفهیم | حسن تنظیم | حسن تعلیم | حسن تکریم | اجرای احسن | حد تصمیم | مشیت | حد تدبیر | توکل | حد اجرا | تقدیر | حوزه اجرا | حدود ایجابی | حد تصمیم در چاره | ایمان کامل | حد اجرا در چاره | صلاح | انشاالله | حدود سلبی | دکترین سیاست گذاری و چاره اندیشی | سیاست‌گذاری | چاره‌اندیشی