سوره بقره آیه 276 (آیه)

سوره بقره آیه 276
عنوان : سوره بقره آیه 276
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/05/22
کلیدواژه‌ها : سوره | آیه | بقره | 276 | یمحق اللـه الر‌با ویر‌بی الصدقات واللـه لا یحب کل کفار‌ أثیم