فیات پول بدون پشتوانه (پلت)

فیات پول بدون پشتوانه
عنوان : فیات پول بدون پشتوانه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/10
کلیدواژه‌ها :
  • دست
  • نامرئی
  • بازار
  • تقاضا
  • پول
  • فیات
  • بدون
  • پشتوانه
  • تبلیغات عرضه