انواع شکاف در انطباق مأموریت با چشم انداز در رابطه شوروی با آمریکا (پلت)

انواع شکاف در انطباق مأموریت با چشم انداز در رابطه شوروی با آمریکا
عنوان : انواع شکاف در انطباق مأموریت با چشم انداز در رابطه شوروی با آمریکا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/05
کلیدواژه‌ها :
  • مدل آلفا
  • گپ فزاینده
  • مدل میو
  • گپ پارالل
  • مدل امگا
  • گپ کاهنده
  • انواع شکاف در انطباق مأموریت با چشم انداز در رابطه شوروی با آمریکا
  • لنینیسم
  • خروشچفیسم
  • گورباچفیسم