سوره بقره آیه 10 (آیه)

سوره بقره آیه 10
عنوان : سوره بقره آیه 10
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/05
کلیدواژه‌ها :
  • سوره بقره آیه 10
  • فی قلوبهم مر‌ض فزادهم اللـه مر‌ضا ولهم عذاب ألیم بما کانوا یکذبون