دنیا در استضعاف و استکبار (پلت)

دنیا در استضعاف و استکبار
عنوان : دنیا در استضعاف و استکبار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/18
کلیدواژه‌ها :
 • طمع
 • کبر
 • حسد
 • دنیا در استضعاف و استکبار
 • مستکبر
 • مستضعف
 • ضعف
 • مشروع
 • نامشروع
 • احتیاج و نیاز و فقر نامشروع
 • فقر مشروع
 • احتیاج
 • فقر
 • نیاز
 • دنیا
 • استضعاف
 • استکبار