دنیا در استضعاف و استکبار (پلت)

دنیا در استضعاف و استکبار
عنوان : دنیا در استضعاف و استکبار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/18
کلیدواژه‌ها : طمع | کبر | حسد | دنیا در استضعاف و استکبار | مستکبر | مستضعف | ضعف | مشروع | نامشروع | احتیاج و نیاز و فقر نامشروع | فقر مشروع | احتیاج | فقر | نیاز | دنیا | استضعاف | استکبار