طیف‌شناسی قدرت (پلت)

طیف‌شناسی قدرت
عنوان : طیف‌شناسی قدرت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/06
کلیدواژه‌ها : روانی | طیف شناسی قدرت | سایکوپاور | قدرت روانی | بیوپاور | قدرت زیستی | بوروپاور | قدرت اداری | ارگانوپاور | قدرت سازمانی | تکنوپاور | قدرت فنی | سایبرپاور | قدرت سایبر | اکوپاور | قدرت محیطی | قدرت | سایبر | طیف‌شناسی | اداری | زیستی | سازمانی | محیطی