هستی شناسی دکترینولوژی تصمیم و تدبیر در اندیشه شیعی و غربی (پلت)

هستی شناسی دکترینولوژی تصمیم و تدبیر در اندیشه شیعی و غربی
عنوان : هستی شناسی دکترینولوژی تصمیم و تدبیر در اندیشه شیعی و غربی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/08/14
کلیدواژه‌ها : تصمیم | تدبیر | اجرا | هستی شناسی | دکترینولوژی | اندیشه | شیعی | فقه | موضوعی | خرد | کلان | استراتژی | تاکتیک | تکنیک | عمومی | قواعد | دکترین | حکمت | مضاف | فلسفه | باور | غربی | فقهی