سیستم دفع ادرار جامعه (پلت)

سیستم دفع ادرار جامعه
عنوان : سیستم دفع ادرار جامعه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/21
کلیدواژه‌ها :
  • سیستم
  • جامعه
  • سیستم دفع ادرار جامعه
  • ارگان کلیه
  • ارگان مثانه
  • کلیه
  • مثانه
  • ارگان
  • دفع
  • ادرار