نسبت شناسی هدایت-ضلالت (پلت)

نسبت شناسی هدایت-ضلالت
عنوان : نسبت شناسی هدایت-ضلالت
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/17
کلیدواژه‌ها : نور | ظلمات | حق | باطل | حیات طیبه | حیات خبیثه | هدایت | نسبت شناسی هدایت | ضلالت | جاء الحق | زهق الباطل | خبیثه | حیات | طیبه