سیستم اقتصادی (پلت)

سیستم اقتصادی
عنوان : سیستم اقتصادی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1396/04/15
کلیدواژه‌ها :
 • نفس
 • مال
 • سیستم
 • مالکیت
 • مدرن
 • انسان
 • معنا
 • اقتصاد
 • اقتصادی
 • قرآنی
 • ناموس
 • سیستم اقتصادی
 • اقتصاد قرآنی
 • اقتصاد مدرن
 • سیر حرکت معنادار میان اجزاء
 • فروش
 • مالکیت درجه 1 و 2
 • حرکت