مثلث کاپیتالیسم (پلت)

مثلث کاپیتالیسم
عنوان : مثلث کاپیتالیسم
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1394/10/27
کلیدواژه‌ها :
  • مثلث کاپیتالیسم
  • تزویر مایه داری
  • زر و زور مایه داری
  • کاپیتالیسم
  • تزویر
  • زر
  • زور
  • مثلث
  • مایه‌داری